17 Konferencja Sekcji Neurochirurgii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów