Zgłoszenie prac proszę przesłać do dnia 15 lutego 2020 roku.