Uwaga - Konferencja została przełożona na 2021 rok.
Za utrudnienia przepraszamy!

Organizatorzy Konferencji:

Sekcja Neurochirurgii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów
Unisono - Agencja Usługowo-Reklamowa

Komitet Naukowy Konferencji:

Prof. dr hab. n. med. Marcin Roszkowski (IPCZD, Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zakrzewski (ICZMP, Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Marek Mandera (SUM, Katowice)
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kwiatkowski (USD CMUJ, Kraków)
Dr hab. n. med. prof. ICZMP Emilia Nowosławska (ICZMP, Łódź)

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zakrzewski (ICZMP, Łódź) – przewodniczący
Dr hab. n. med. prof. ICZMP Emilia Nowosławska (ICZMP, Łódź) – zastępca przewodniczącego


Miejsce obrad:

Pensjonat „Dawidek”
Ul. Pardałówka 23, 34-500, Zakopane
tel.: +48 18 201 91 06


Dzień 1

20.00 - Otwarcie Konferencji - Kolacja powitalna


Dzień 2

8.00 Śniadanie

10.00 – 14.00  SESJA WIDEO: „Leczenie chirurgiczne nowotworów nadnamiotowych u dzieci” 

 1. Operacja usunięcia guza tylnej części komory III (Pineoblastoma). Dostęp potyliczny przeznamiotowy wg. Laprasa.
 2. Operacja usunięcia guza lewego jądra migdałowatego i hipokampa oraz ogniska dysplazji (Ganglioglioma). Operacja przez bruzdę boczną wg. Yasargila.

Prowadzący: Prof. Marcin Roszkowski (IPCZD, Warszawa)

15.00 Obiad

16.00 – 17.00 SESJA I: Diagnostyka nowotworów mózgu

Prowadzący: Prof. Bogdan Ciszek (WUM, Warszawa)
Prof. Marcin Roszkowski (IPCZD, Warszawa)

 1. Znaczenie badań ultrastrukturalnych w diagnostyce guzów mózgu.
  Paweł P. Liberski
  Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź
 2. Zintegrowane rozpoznanie. Od histopatologii do diagnostyki molekularnej guzów mózgu.
  Beata Sikorska
  Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii, Uniwersytet Medyczny, Łódź
 3. Nowe cele molekularne w diagnostyce i terapii nowotworów mózgu.
  Magdalena Zakrzewska
  Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii, Uniwersytet Medyczny, Łódź

17.00 – 17.30 Przerwa

17.30 – 18.30 SESJA II: Nowotwory nadnamiotowe mózgu

Prowadzący: Prof. Andrzej Marchel (WUM, Warszawa)
Dr Sławomir Barszcz (WUM, Warszawa)

 1. Guzy nadnamiotowe u niemowląt problemy leczenia chirurgicznego.
  Monika Putz, Łukasz Antkowiak, Marek Mandera
  Klinika Neurochirurgii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
 2. Operacje hybrydowe olbrzymich guzów u małych niemowląt – prezentacja dwóch przypadków.
  Wojciech Nowak, Bartosz Kądziołka, Paweł Daszkiewicz, Maciej Ciołkowski, Marcin Roszkowski
  Klinika Neurochirurgii, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
 3. Glejak skrzyżowania nn. wzrokowych penetrujący do komory III leczenie operacyjne.
  Wojciech Nowak, Paweł Daszkiewicz, Paweł Kowalczyk, Maciej Ciołkowski, Marcin Roszkowski
  Klinika Neurochirurgii, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
 4. Rozlane glejaki  linii środkowej czy są wskazania do leczenia chirurgicznego, spojrzenie neuropatologa.
  Maciej Ciołkowski, Wiesława Grajkowska
  Klinika Neurochirurgii, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa

18.30 – 19.00 Przerwa

19.00 – 20.00 SESJA III: Nowotwory mózgu u dzieci
Prowadzący:   Prof. Marek Zawirski (UM, Łódź)
Prof. Stanisław Kwiatkowski (CMUJ, Kraków)

 1. Przydatność endoskopu QEVO w operacjach guzów wewnątrzkomorowych.
  Marek Mandera
  Klinika Neurochirurgii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
 2. Guz  splotu naczyniówkowego korelacje  chirurgiczno-patologiczne.
  Maciej Ciołkowski, Wiesława Grajkowska, Paweł Daszkiewicz, Paweł Kowalczyk
  Klinika Neurochirurgii, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
 3. Atypowy brodawczak splotu naczyniówkowego u noworodka opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
  Sławomir Barszcz, Iwona Filipek, Wiesława Grajkowska, Emilia Sołtan, Michał Ciastoń
  Dziecięcy Szpital Kliniczny UCK WUM, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
 4. Trudności terapeutyczne w leczeniu operacyjnym wrodzonego guza mózgu u dziecka opis przypadku.
  Emilia Nowosławska1, Krzysztof Zakrzewski1, Magdalena Zakrzewska2, Paweł P. Liberski1,2, Beata Sikorska2, Bartosz Polis1
  1 Klinika Neurochirurgii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź; 2Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii, Uniwersytet Medyczny, Łódź

20.00 – 20.20 Prezentacja głównego sponsora
Nowości w portfolio firmy Aesculap.
Piotr Patkowski (Aesculap)

20.30 Kolacja


Dzień 3

8.00 Śniadanie

10.00 – 14.00  SESJA WIDEO: „Leczenie neurochirurgiczne noworodków i niemowląt”

 1. Operacja przepukliny oponowo-rdzeniowej  u noworodka.
 2. Operacja endoskopii komorowej (VCCS, ETV plus biopsja guza komory III.

Prowadzący: Prof. Marcin Roszkowski (IPCZD, Warszawa)

15.00 Obiad

16.00 – 17.00 SESJA IV: Nowotwory mózgu u dzieci
Prowadzący:   Prof. Krzysztof Zakrzewski (ICZMP, Łódź)
Prof. Maciej Śniegocki (UMK, Bydgoszcz)

 1. Zastosowanie ultrasonografii śródoperacyjnej w chirurgii guzów OUN u dzieci doświadczenia własne.
  Laura Maryńczak, Łukasz Klasa, Stanisław Kwiatkowski
  Klinika Neurochirurgii Dziecięcej, CMUJ, Kraków
 2. Przypadkowo wykryte guzy mózgu u dzieci obserwacja czy leczenie chirurgiczne?
  Mikołaj Zimny, Łukasz Antkowiak, Marek Mandera
  Klinika Neurochirurgii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
 3. Ocena przydatności pomiaru szerokości nerwów wzrokowych wraz z osłonkami przy pomocy ultrasonografii dla prognozowania występowania wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego.Dominik Gałuszka, Marek Mandera
  Klinika Neurochirurgii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
 4. 50 lat tradycji leczenia neurochirurgicznego noworodków i niemowląt w Oddziale Neurochirurgii Dziecięcej Szpitala Chirurgii Urazowej Dziecięcej "Omega" w Warszawie (1970-2020).
  Tymon Skadorwa1,2, Bogdan Ciszek1,2, Mikołaj Eibl1
  1Oddział Neurochirurgii, Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Jana Bogdanowicza, Warszawa; 2Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

17.00 17.30 Przerwa

17.30 – 18.30 SESJA V: Leczenie neurochirurgiczne noworodków i niemowląt
Prowadzący: Prof. Emilia Nowosławska (ICZMP, Łódź)
Prof. Dariusz Jaskólski (UM, Łódź)

 1. Anatomia mózgu noworodka.
  Bogdan Ciszek, Tymon Skadorwa
  Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 2. Hydrocephalus in children less than 2 years old.
  Petr Liby
  Motol University Hospital, Prague, Czech Republic
 3. Value of computerized Shunt-Infusion-Test in assessment of pediatric hydrocephalus shunt function – a two center cross-sectional study.
  Sandra Fernandes Dias1,2, Afroditi–Despina Lalou3, Regine Spang1, Karin Haas-Lude1, Matthew Garnett3, Helen Fernandez3, Marek Czosnyka3, Martin U. Schuhmann1, Zofia Czosnyka3
  1University Hospital of Tübingen, Germany, 2University Hospital of Zurich, Switzerland; 3University of Cambridge, Addenbrooke’s Hospital, Cambridge, UK

18.30 19.00 Przerwa

19.00 20.00 SESJA VI: Leczenie neurochirurgiczne noworodków i niemowląt
Prowadzący: Prof. Dariusz Jaskólski (UM, Łódź)
Prof. Marek Mandera (SUM, Katowice)

 1. Wyniki  leczenia wewnątrznaczyniowego  tętniaków żyły  Galena przy zastosowaniu nowoczesnych substancji  obliterujących  obserwacje 3-letnie.
  Bartosz Kądziołka, Wojciech Nowak
  Klinika Neurochirurgii, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa
 2. Skrajne wodogłowie co robić i czy warto ?
  Jerzy Skuciński, Zuzanna Baliga, Kamil Hapkiewicz, Stanisław Kwiatkowski
  Studenckie Koło Naukowe Neurochirurgii Dziecięcej i Klinika Neurochirurgii Dziecięcej, CMUJ, Kraków
 3. Leczenie neuroendoskopowe wrodzonych torbieli międzypółkulowych.
  Andrzej Nowak, Emilia Nowosławska, Krzysztof Zakrzewski
  Klinika Neurochirurgii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź
 4. Operacje Chiari w okresie wczesnoniemowlęcym dlaczego to zrobiliśmy?
  Julia Kuzaj, Małgorzata Czuba, Olga Milczarek, Stanisław Kwiatkowski
  Studenckie Koło Naukowe Neurochirurgii Dziecięcej i Klinika Neurochirurgii Dziecięcej, CMUJ, Kraków

20.00 Zamknięcie Konferencji

20.30 Kolacja


Dzień 4

08.00 - Śniadanie i wyjazd uczestników