Odręczny podpis - Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zakrzewski